Alternativa educaţională Step by Step

Clasele step by step te invită să le descoperi, sprijinind nevoia de dezvoltare a copiilor şi creând un spaţiu în care elevii pot învăţa prin descoperire. La această vârstă, copiii învaţă prin asocierea informaţiilor noi cu cele deja cunoscute, utilizând deopotrivă materiale noi, alături de cele familiare. Modul de organizare al unei clase step by step este foarte important, deoarece trebuie să creeze spaţii în care copiii să se simtă confortabil, în siguranţă şi dornici de explorare. În clasele step by step, mobilierul din lemn are dimensiunile potrivite pentru nivelul de vârstă şi este distribuit în sală, astfel încât să creeze spaţii sau centre de studiu. În cadrul centrelor de studiu copiii îşi pot desfăşura activitatea individual sau în grupuri mici sub îndrumarea unui cadru didactic. Materialele cu care sunt dotate aceste centre sunt accesibile copiilor, încurajând alegerea şi negocierea.

Într-o clasă step by step întâlnim centrele: alfabetizare, matematică şi materiale manipulative, ştiinţe, arte, joc de rol, construcţii şi nisip şi apă, însă cadrele didactice pot decide să introducă, pe parcursul anului noi centre care să răspunde nevoilor, preocupărilor şi intereselor elevilor. Centre de studiu sunt etichetate şi accesibile tuturor.

Sălile sunt decorate de copii împreună cu echipa de învăţătoare şi profesoarele de arte plastice, iar în dreptul fiecărui centru de activitate există spaţii speciale pentru afişarea tuturor lucrărilor realizate de elevi pe parcursul zilei.

La nivelul fiecărei clase sunt amenajate:

  • un panou special pentru anunţarea aniversărilor şi marcarea sărbătoriţilor;
  • un spaţiu în care se afişează regulile după care funcţionează fiecare clasă în parte, stabilite de elevi, sub îndrumarea învăţătoarelor la fiecare începutul anului şcolar şi îmbogăţite sau modificate pe parcursul anului, în funcţie de nevoile grupei;
  • un centru tematic în care sunt puse la dispoziţia copiilor materiale specifice temei (zilnice sau săptămânale) abordate;
  • un spaţiu în care se afişează orarul clasei şi programul zilnic, stabilit de elevi împreună cu învăţătoarele;
  • un spaţiu larg, în care se realizează Întâlnirea de dimineaţă, în care scăunelele sau salteluţele pot fi aranjate în cerc. Spaţiul este personalizat de Calendarul naturii, care îi ajută pe copii să  discute despre aspecte legate de trecerea timpului, despre starea vremii sau despre evenimente de interes pentru întregul grup. În acelaşi spaţiu întâlnim şi Scaunul autorului, care se diferenţiază de celelalte scaune din clasă prin mărime, culoare sau prin simbolurile care îl împodobesc. Scaunul autorului oferă elevului aşezat pe el posibilitatea de a expune în faţa colegilor opiniile şi ideile personale, de a povesti experienţe sau de a propune rezolvări pentru anumite situaţii cu care grupul se confruntă. Scaunul autorului îi conferă elevului o poziţie specială în faţa colegilor, încurajându-l să se exprime liber datorită faptului că are atenţia şi respectul grupului.

Centrul de alfabetizare

Un spaţiu al clasei step by step organizat într-o zonă unde lumina naturală pătrunde cu uşurinţă, dotat cu o bibliotecă, masă şi scăunele, este utilizat pentru activităţile de educarea limbajului, citire şi scriere. Elevii pot găsi în aceast centru cărţi cu poveşti şi ilustraţii, reviste şi ziare sau poveşti audio, se pot aşeza pentru a răsfoi cărţile sau pentru a asculta lectura educatoarei, a unui coleg mai mare sau a unui părinte invitat. Prin joc, elevii învaţă să recunoască sunetele, să despartă cuvinte în silabe şi să participe activ în diferite situaţii de comunicare. Centrul de alfabetizare mai pune la dispoziţia elevilor instrumente de scris, hârtie, şabloane sau ştampile cu litere, pentru a-i susţine în demersul de însuşire a scrisului şi cititului în mod spontan. Copiii pot să realizeze cărţi independent sau în cadrul unui grup de lucru folosind scrisul, simbolurile, decupajele din reviste şi ziare şi desenele proprii. În acest spaţiu copiii dobândesc deprinderi comunicaţionale, îşi descoperă interesul pentru anumite subiecte, pe măsură de îşi însuşesc scrisul şi cititul în ritmul propriu şi îşi dezvoltă creativitatea şi abilităţile de exprimare orală şi scrisă.

Centrul de matematică / jocuri manipulative

Este un centru destinat dezvoltării capacităţii de percepţie şi a motricităţii fine, precum şi cultivării aptitudinilor matematice. Centrul este amplasat într-o zonă liniştită a clasei, dispune de rafturi cu materiale care încurajează dezvoltarea gândirii matematice şi însuşirea conceptelor matematice: număratul, sortarea, clasificarea, operaţiile matematice, măsurarea, tiparele şi modelele repetabile. O gamă largă de materiale vine în întâmpinarea nevoilor celor mici: puzzle-uri, jocuri de tip domino, lotto, piese lego, tăbliţe magnetice cu cifre şi forme geometrice, mărgele colorate pentru sortare, ordonare, şnuruire, seturi de obiecte de acelaşi fel.

În acest centru copiii  utilizează concepte matematice în situaţii concrete din viaţa cotidiană, punând astfel bazele dezvoltării gândirii matematice.

Centrul de ştiinţe

Este spaţiul în care elevii fac experimente şi descoperiri, fiind încurajată explorarea activă a materialelor puse la dispoziţie. Centrul de ştiinţe este dotat cu: instrumente de cercetare, cum ar fi: binoclu, microscop, lupă, magneţi, stetoscop, cântare şi instrumente de măsurat; cu materiale din natură, care pot fi puse la dispoziţie de educatoare sau aduse de părinţi, sporind astfel implicarea familiilor în activităţile clasei. Activitatea din centrul de ştiinţe poate fi desfăşurată şi în aer liber, acolo unde elevii pot observa, înregistra rezultatele şi  fotografia sau filma plantele, animalele pe care le întâlnesc.

Experienţele ştiinţifice îi ajută pe elevi să îşi dezvolte capacitatea de raţionament, precum şi alte abilităţi şi deprinderi pe care le vor utiliza în contexte diferite. Şcolarii sunt încurajaţi să observe, să descrie, să compare şi să clasifice.

Centrul de artă

Este compus din rafturi pe care stau aşezate materiale pentru activităţile de arte plastice: creioane colorate, carioci, foarfece, vopsea şi pensule de diferite forme şi dimensiuni, plastilină, hârtie cu diferite texturi, lipici şi materiale reciclabile care vor putea fi folosite în realizarea unor lucrări originale. Un element important în cadrul acestui centru îl reprezintă şevaletul care nu lipseşte din nicio clasă, fiind locul în care elevii pot da frâu liber imaginaţiei şi îşi pot dezvolta deprinderile motrice şi creativitatea. De asemenea, roata olarului reprezintă un punct de atracţie pentru micii şcolari.

În acest centru copiii îşi dezvoltă motricitatea fină prin activităţile de modelaj, tăiere, lipire, rupere, reuşind în acelaşi timp să îşi dezvolte capacitatea de a răspunde din punct de vedere emoţional la experienţe cotidiene şi să înveţe să aprecieze frumosul.

Centrul de materiale de construcţie

Este o zonă activă şi distractivă a clasei, situată la distanţă de celelalte centre, astfel încât să nu împiedice buna desfăşurare a celorlalte activităţi. Rafturile din acest centru conţin: trusa de construcţie de lemn, specifică alternativei educaţionale step by step, piese de construcţie din plastic şi recuzită variată care poate fi folosită pentru completarea construcţiilor (oameni, animale şi plante de jucărie,  maşini, avioane, vapoare).

Ca urmare a activităţilor distractive desfăşurate în acest centru, elevii îşi dezvoltă abilităţile motrice, coordonarea „ochi-mână”, abilităţile de comunicare, aptitudinile sociale şi abilităţile de negociere, precum şi conceptele ştiinţifice şi matematice.

Centrul de joc de rol

Este un spaţiu în care şcolarii îşi desfăşoară activitatea în mod spontan, creând sau recreând scene din viaţa cotidiană sau din poveştile preferate, învăţând să îşi exprime nevoile şi dorinţele. Este o zonă marcată în timpul jocului cu graniţe clare, care să asigure intimitate participanţilor. Pentru a-i încuraja în acest demers, învăţătoarele asigură o gamă largă de materiale aranjate pe rafturi şi cuiere: păpuşi cu accesorii, păpuşi cu dizabilităţi şi păpuşi ce reprezintă diferite rase, seturi de joc, măşti şi costume, marionete care să reprezinte personaje diferite.

Activitatea din centrul de joc de rol îi ajută pe elevi să îşi dezvolte abilităţile de socializare şi de stabilire de relaţii interumane prin imitarea unor modele din cadrul familiei, grupului de prieteni sau chiar din poveştile preferate, să negocieze şi să rezolve probleme. De asemenea, ei sunt încurajaţi să gândească în mod creativ, să-şi exprime semntimentele şi să recunoască emoţiile celor din jur.

Centrul de nisip si apa

Amplasat în curtea grădiniţei, centrul de nisip şi apă este unul dintre spaţiile preferate de copii. Spaţiul este destinat experimentelor şi construcţiei, iar materielele care intră în dotarea spaţiului sunt: nisip, coloranţi alimentari, pâlnii, tuburi de plastic, jucării plutitoare, recipiente specifice jocului în nisip.

Jocul în centrul de nisip şi apă ajută la dezvoltarea copiilor în toate domeniile, sarcinile putând fi orientate spre formarea conceptelor matematice, ştiinţifice, sociale sau spre dezvoltarea motorie.

Alternativa educaţională Step by Step Clasele step by step te invită să le descoperi, sprijinind nevoia de dezvoltare a copiilor şi creând un spaţiu în care elevii pot învăţa prin descoperire. La această vârstă, copiii învaţ... Află mai multe »
VACANŢA DE VARĂ PE PLACUL TĂU! VACANŢA DE VARĂ PE PLACUL TĂU 2016   Ne jucăm! Ne distrăm! Învăţăm lucruri noi!      Şcoala Gimnazială S... Află mai multe »
Înscrie-ți copilul la Școala Step by Step! Înscrie-ţi copilul la Şcoala Step by Step!
Află mai multe »
Parteneri